ZKUŠEBNÍ PROVOZ

sysloop

Univerzální platforma pro autonomní řízení prostředí

Co je sysloop?

Chytré řízení procesů na základě vstupních dat ze senzorů, jejich průběžné vyhodnocování s využitím umělé inteligence a následné samostatné ovládání prostředí.

Kompletní řešení nezávislé na produktech třetích stran, které optimálně využívá zdroje a neustále přizpůsobuje svou činnost aktuálním podmínkám.

Neřešte provozní problémy, které může chytrá technologie řešit za vás

Umělá inteligence sysloop na základě dlouhodobého sběru dat funkční řešení nejen navrhne, ale v reálném čase rovnou provede. Pokud potřebné senzory nebo aktory zatím neexistují, umíme je vyvinout.

Sysloop je univerzální řešení, které dokážeme plně přizpůsobit vašemu provozu – od továren a zemědělské výroby po kancelářské budovy, zdravotnická zařízení nebo chytré domácnosti.

Přínosy

Automatizované kvalifikované rozhodování

Sběr dat je prvním krokem k jakékoli akci.

Jejich vyhodnocení ale nemusíte provádět vy: sysloop se naučí všechny potenciální scénáře a bude sám rozhodovat o dalších krocích nejen na základě statistik, ale za přispění vlastní umělé inteligence.

Výslednou reakci pak systém sám zprostředkuje: úpravu teploty nebo osvětlení, ovlivnění kvality vzduchu, aplikaci potřebných látek apod. Všechna data máte vždy k dispozici, ale není nutné do procesu nijak zasahovat.

Eliminace lidského faktoru

Vyhnete se lidským chybám z důvodů nepozornosti, nedbalosti, záměrného zanedbání povinností nebo neplánované nepřítomnosti na pracovišti.

Kromě toho lze také eliminovat rizika úrazu a škod při specializovaných činnostech, kde platforma sysloop převezme realizaci nebezpečných úkonů.

Nepřetržitá kontrola a snížení rizik

Díky množství dat ze senzorů a mechanismům jejich vyhodnocování bude celý provoz pod neustálou kontrolou a všechny odchylky a neobvyklosti se začnou řešit dříve, než by mohly způsobit škodu.

Neřeště provozní problémy, které může chytrá technologie řešit za vás

Obory     Řešení