ZKUŠEBNÍ PROVOZ

sysloop - univerzální platforma pro autonomní řízení prostředí

Když to musíte ovládat sami, není to dost chytré

Chytré řízení procesů na základě vstupních dat ze senzorů, jejich průběžné vyhodnocování s využitím umělé inteligence a následné samostatné ovládání prostředí.

více
  • Automatizované kvalifikované rozhodování
  • Eliminace lidského faktoru
  • Nepřetržitá kontrola a snížení rizik

Pro koho je platforma určena

 
 
 
 
 
Kancelářské budovy
Zdravotnictví
Zemědělství
Továrny a dílny
Vývoj prototypů

Zajímavé aplikace / Případové studie

 

Řízení hladiny radonu v obytných budovách

Radon je radioaktivní plyn, který našimi smysly neodhalíme – je bezbarvý, bez zápachu a uvolňuje se z půdního podloží na celém našem území. Při rekonstrukci nebo stavbě rodinného domu je povinnost změřit jeho koncentraci v půdě a přizpůsobit jí izolaci stavby. Hladina radonu ale kolísá, například i podle ročního období, a nepozorované narušení izolace může vést k jeho nepozorovanému nárůstu. Dlouhodobé vystavení působení radonu způsobuje například rakovinu plic a průdušek.

Pro sysloop byla v rámci komplexního řešení vyvinuta radonová sonda, která na trhu neexistovala a umožňuje nejen kontinuální měření množství radonu, ale při jeho vzestupu nad kritickou hranici zajistí otevření ventilace a kancerogenní plyn jednoduše vyvětrá.

 

Monitoring stavu mostních konstrukcí

Dopravní mosty patří mezi velmi namáhané stavby a existuje mnoho faktorů, které mohou negativně ovlivnit jejich statiku. sysloop dokáže monitorovat a vyhodnocovat nejrůznější vlivy.

Základem je měření teploty, vlhkosti, vlastní frekvence a vlastních tvarů kmitání – jejich změna napovídá změně mechanických parametrů a tedy možné degradaci materiálu mostu. Rezistivita indikuje změnu obsahu iontů, tj. pronikání chemikálií do konstukce, elektrochemický potenciál výztuže dává informace o probíhající korozi. O změnách tak víme mnohem dříve, než se mohou projevit navenek.