ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Plná automatizace díky sysloop

Řešení

  • Úspora nákladů
  • Navýšení zisku
  • Zvýšení bezpečnosti

Jedna platforma - Široké využití

Kancelářské budovy
Zdravotnictví
Zemědělství
Továrny a dílny
Vývoj prototypů

Technologii sysloop lze přizpůsobit téměř jakémukoli účelu.

Hlavním principem jejího fungování je sběr dat ze senzorů, které umělá inteligence následně vyhodnocuje, a to nejen podle dřívějších statistických dat, ale na základě vlastních kvalifikovaných odhadů.

Pokud senzory či aktory nejsou dostupné, dokážeme je navrhnout a vyrobit.

Analýza dat probíhá za pomoci umělé inteligence a pokud je možnost přímo provést akci, která je výsledkem rozhodování, sysloop ji automaticky provede (např. změna teploty, vyvětrání radonu, uvolnění chemických látek ze zásobníku).

Cílem je vyřešit problém klienta, aniž by se musel klient dále zabývat následným vyhodnocováním výsledků a provádění opatření, pokud to může být provedeno automaticky. Šetříme tak nejen čas a mentální kapacitu, ale také umožňujeme předcházet chybám z nedbalosti, opomenutí nebo špatné realizace.

Řízení hladiny radonu v obytných budovách

Radon je radioaktivní plyn, který našimi smysly neodhalíme – je bezbarvý, bez zápachu a uvolňuje se z půdního podloží na celém našem území. Při rekonstrukci nebo stavbě rodinného domu je povinnost změřit jeho koncentraci v půdě a přizpůsobit jí izolaci stavby. Hladina radonu ale kolísá, například i podle ročního období, a nepozorované narušení izolace může vést k jeho nepozorovanému nárůstu. Dlouhodobé vystavení působení radonu způsobuje například rakovinu plic a průdušek.

Pro sysloop byla v rámci komplexního řešení vyvinuta radonová sonda, která na trhu neexistovala a umožňuje nejen kontinuální měření množství radonu, ale při jeho vzestupu nad kritickou hranici zajistí otevření ventilace a kancerogenní plyn jednoduše vyvětrá.

Monitoring stavu mostních konstrukcí

Dopravní mosty patří mezi velmi namáhané stavby a existuje mnoho faktorů, které mohou negativně ovlivnit jejich statiku. sysloop dokáže monitorovat a vyhodnocovat nejrůznější vlivy.

Základem je měření teploty, vlhkosti, vlastní frekvence a vlastních tvarů kmitání – jejich změna napovídá změně mechanických parametrů a tedy možné degradaci materiálu mostu. Rezistivita indikuje změnu obsahu iontů, tj. pronikání chemikálií do konstukce, elektrochemický potenciál výztuže dává informace o probíhající korozi. O změnách tak víme mnohem dříve, než se mohou projevit navenek.