ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Plná automatizace díky sysloop

Obory

  • Úspora nákladů
  • Navýšení zisku
  • Zvýšení bezpečnosti

Jedna platforma - Různá odvětví

Kancelářské budovy
Zdravotnictví
Zemědělství
Továrny a dílny
Vývoj prototypů

Technologii sysloop lze přizpůsobit téměř jakémukoli účelu.

Hlavním principem jejího fungování je sběr dat ze senzorů, které umělá inteligence následně vyhodnocuje, a to nejen podle dřívějších statistických dat, ale na základě vlastních kvalifikovaných odhadů.

Pokud senzory či aktory nejsou dostupné, dokážeme je navrhnout a vyrobit.

Analýza dat probíhá za pomoci umělé inteligence a pokud je možnost přímo provést akci, která je výsledkem rozhodování, sysloop ji automaticky provede (např. změna teploty, vyvětrání radonu, uvolnění chemických látek ze zásobníku).

Cílem je vyřešit problém klienta, aniž by se musel klient dále zabývat následným vyhodnocováním výsledků a provádění opatření, pokud to může být provedeno automaticky. Šetříme tak nejen čas a mentální kapacitu, ale také umožňujeme předcházet chybám z nedbalosti, opomenutí nebo špatné realizace.

Vývoj prototypů

Platforma sysloop je nezávislá na produktech třetích stran a lze ji přizpůsobit prakticky k jakémukoli účelu. Díky této vysoké míře obecnosti se univerzálně hodí k vývoji prototypů strojů a inovací. Dokážeme vyhovět ivelmi specifickým požadavkům.

Výrobní průmysl

V továrních a ostatních výrobních provozech existuje obrovské množství příležitostí, kde může sysloop optimalizovat jednotlivé postupy.

Můžeme hlídat kvalitu výroby, nepřetržitě monitorovat dodržování zákonných norem nebo udržovat vhodné tempo a správnou návaznost na výrobních linkách.

Zemědělství

V zemědělských provozech dokáže sysloop obhospodařovat celou řadu faktorů, od kontinuálního hlídání a nastavování teploty nebo závlahy po kontrolu populací škůdců a podnikání určených kroků k jejich eliminaci.

Vše máte navíc plně pod kontrolou a vzdálený dohled odkudkoli je samozřejmostí.

Zdravotnictví

Pro zdravotnická zařízení nebo domy s pečovatelskou službou nabízíme terapeutické prostředí nebo různé možnosti dohledu nad klienty a pacienty.

Od prvotní asistence (senzory poznají, pokud člověk upadne a nedokáže vstát ze země) po zlepšení kvality spánku, kontrolu braní léků nebo dodržování léčebných postupů.

Kancelářské budovy

Při spravování komerčních nemovitostí zvládáme nastavovat prostředí pro co nejvyšší komfort zaměstnanců (například na základě hladiny kyslíku v ovzduší), šetřit energiemi na osvětlení a vytápění, ale například také reportovat docházku a pohyb po objektu.